Vergoeding en tarieven Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is daarom zeker aan te raden om een aanvullende verzekering af te sluiten die voldoende behandelingen fysiotherapie dekt.

De dekking vanuit de basisverzekering is afhankelijk van de leeftijd (jongeren onder de 18 jaar krijgen volledige vergoeding vanuit de basisverzekering) en de aandoening (sommige aandoeningen worden vanaf de 21 behandeling vergoed vanuit de basisverzekering).

De meeste mensen hebben echter een aanvullende verzekering afgesloten, zodat ook de eerste behandelingen volledig worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het aantal behandeling die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de verzekering. Het is daarom zinvol om voor het begin van de behandeling te checken of u voldoende aanvullend verzekerd bent. 

Indien u fysiotherapie krijgt vanuit de basisverzekering moet u rekening houden met een verplicht eigen risico. Dit betekent dat wanneer u in het nieuwe kalenderjaar bepaalde zorgkosten maakt (uitgezonderd huisartsenzorg en verloskundige-/ kraamzorg) u eerst een bedrag moet betalen wat als eigen risico geldt. 

Het eigen risico is niet van toepassing wanneer de behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of in het geval u uw eigen risico al heeft voldaan bij een andere zorgverlener!

Tarieven Kocks en Bentem 2016

1000 Fysiotherapie € 32,25
1001 Fysiotherapie aan huis/instelling € 42,25
1200 Manuele therapie € 38,50
1400 Eenmalig fysiotherap. Onderzoek € 57,50
1500 Oedeemtherapie € 43,50
1600 Bekkentherapie € 43,50
1775 Geriatrie Fysiotherapie € 40,00
1776 Geriatrie FT aan huis/instelling € 47,50
1870 Intake en onderzoek € 47,50
1900 Psychomotorische therapie € 40,00
2600 Psychomatische oefentherapie Cesar € 25,50
5000 Ergotherapie (per 15 minuten) € 14,65
10 uur uit de basis verzekering € 0,00
Fitness 1 X per week € 29,50
Fitness 2 X per week € 32,50

Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor een behandeling fysiotherapie dan kunt u gerust contact opnemen met onze fysiotherapiepraktijk om dit met u door te nemen.