ClaudicatioNet

Kocks en Bentem Fysiotherapie maakt onderdeel uit van ClaudicatioNet. Dit is een landelijk netwerk met betrekking tot looptherapie voor mensen met claudicatio intermittens (etalagebenen). Dit netwerk zorgt er voor dat huisartsen, vaatchirurgen, fysiotherapeuten en patiënten met elkaar in contact komen. 

Looptraining bij mensen met claudicatio intermittens is de eerste keuze om mensen te behandelen. Door deze therapievorm kunnen de (pijnvrije) loopafstanden toenemen. Indien de looptraining onder supervisie van een goed opgeleide fysiotherapeut plaatsvindt zijn de resultaten van deze behandelvorm aanzienlijk beter.

Gesuperviseerde looptraining kan een effectief middel zijn om de klachten te verminderen. Het is hierbij wel van belang dat mensen regelmatig oefenen. De fysiotherapeut kan (in het begin) de therapie met u opstarten door 2-3 keer per week in de praktijk met u te trainen. Daarnaast is het erg belangrijk dat mensen in de thuissituatie ook blijven trainen (5 dagen per week, maar bij voorkeur 7). 

Uiteraard vraagt gesuperviseerde looptraining de nodige inspanning van iemand met claudicatio intermittens. Het is echter wel zo dat deze inspanning niet voor niets is. De praktijk leert dat mensen erg blij zijn met de behaalde resultaten wat weer een goede motivatie is om door te zetten. De fysiotherapeut van Kocks en Bentem kan belangrijke steun bieden bij dit proces en waar nodig een "duwtje in de rug" te geven.

Naast de looptraining kan de fysiotherapeut van Kocks en Bentem in Meppel helpen op andere gebieden die te maken hebben met de vaatproblematiek. Door met u te werken aan uw algehele conditie en te ondersteunen bij het verminderen van risicofactoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en het beloop van de klachten. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het ondersteunen richting een actieve leefstijl. Hierbij kan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) als uitgangspunt worden genomen.

Om deel te kunnen nemen aan ClaudicatioNet moet je als fysiotherapeut aanvullende scholing hebben gevolgd met betrekking tot training bij mensen met vaatproblematiek. Daarnaast ben je als fysiotherapeut verplicht om na- en bijscholing te volgen en moet de fysiotherapiepraktijk aan de gestelde inrichtingseisen voldoen. 

Door deelname aan ClaudicatioNet probeert Kocks en Bentem fysiotherapie de kwaliteit van de behandeling te garanderen.