Privacyreglement

  • Behalve uw fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot uw patiëntgegevens. Dit zijn waarnemers van uw behandelend fysiotherapeut, stagiaires en de kwaliteitsmedewerker (eveneens fysiotherapeut) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dossiervorming.
  • Indien u elementen uit uw dossier heeft die u niet zichtbaar wilt hebben, behalve voor uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u vragen om deze gegevens te laten vergrendelen met een wachtwoord.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw dossier opgeslagen.
  • Uw fysiotherapeut zal alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gegevens uitwisselen met uw behandelend arts.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt (ook niet aan naaste familie). Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat een patiënt uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.