Kwaliteit

Kocks en Bentem fysiotherapie stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Alle medewerkers van fysiotherapiepraktijk Kocks en Bentem zijn zich bewust van het belang van de kwaliteit die zij leveren. De fysiotherapeuten proberen de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren op een manier dat die aansluit bij de wensen van de patiënt en de meest recente wetenschappelijke inzichten.

De visie van Kocks en Bentem fysiotherapie is dat het leveren van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg een continu proces is. Zo veranderen de wetenschappelijke inzichten, de wet- en regelgeving en ook de wensen en verwachtingen van de patiënt. 

Om hier een goede invulling aan te geven zijn er binnen Kocks en Bentem fysiotherapie twee kwaliteitsmedewerkers actief die de interne kwaliteitscontrole uitvoeren. Daarnaast is er wekelijks overleg waarin kwaliteitsvraagstukken worden besproken en eventueel kwaliteitsverbeterplannen worden opgesteld.

Kwaliteitsverbetertrajecten binnen Kocks en Bentem Fysiotherapie vinden plaats op verschillende niveaus:

1. Doelmatigheid van de geleverde behandeling
2. Wijze waarop de behandeling aansluit bij de wensen van de patiënt
3. Omgang met de patiënt en de mantelzorgers
4. Kwaliteit van de verslaglegging
5. Praktijkinrichting en omgeving
6. Tevredenheid van ketenpartners (huisartsen, thuiszorg, etc.)

Om inzicht te krijgen in bovenstaande punten, worden er op vaste momenten interne controles uitgevoerd van de behandeldossiers om te kijken of die voldoen aan de eisen die worden gesteld op het gebied van verslaglegging. 

Daarnaast maakt de praktijk gebruik van een vragenlijst (CQ-index) om de patiënttevredenheid te meten. Kocks en Bentem Fysiotherapie heeft een klachtenprocedure. Mocht er een klacht of verbeterpunt worden ingediend, zal er worden gekeken of er een kwaliteitsverbetertraject moet worden opgesteld.

Mocht u aanvullende adviezen of opmerkingen hebben met betrekking tot de geleverde kwaliteit van fysiotherapie Kocks en Bentem dan kunt u gerust bellen naar onze fysiotherapiepraktijk of contact opnemen via het contactformulier.