Huisreglement

 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen, ook als het om een groepsbehandeling gaat. Wij zijn gerechtigd om de gereserveerde behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen (tarief 25 Euro). Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of contact opnemen via ons contactformulier. 
 • Wilt u uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Cliënten met een invalide parkeerkaart kunnen aan de voorzijde van het gebouw hun auto parkeren op de invalidenparkeerplaats. Indien u op de fiets komt wordt u verzocht om uw fiets te plaatsen in de rekken aan de voor- of zijkant van het gezondheidscentrum. 
 • Indien u uw jas of eigendommen in de wachtruimte, behandelkamer of oefenruimte achterlaat, denkt u er dan aan om uw waardevolle spullen bij u te houden of om uw therapeut te vragen deze in een locker op te bergen. 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). 
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorgang geven aan minder valide personen? 
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht in zowel de behandelkamers als de oefenruimte. 
 • Indien u gebruik maakt van de oefenruimte is het gebruik van schoon schoeisel verplicht. 
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor bestemde aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen. 
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. 
 • Het is niet toegestaan om bij afwezigheid van de fysiotherapeut de behandelkamers óf de oefenruimte te betreden. 
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 
 • In de gehele praktijk zijn huisdieren niet toegestaan. 
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, ambulance personeel, politie) op te volgen.