Testen en Meten

Binnen Fysiotherapiepraktijk Kocks en Bentem wordt, net als bij de meeste fysiotherapiepraktijken in Nederland, regelmatig getest en gemeten. Dit wordt in vaktermen wel "klinimetrie" genoemd en betekent letterlijk het meten van klinische verschijnselen. Voor sommige mensen die recent bij een fysiotherapeut zijn geweest is dit niet meer dan gewoon, terwijl dit bij andere mensen vragen oproept. 

Deze vragen komen vaak voort uit het feit dat een voorgaande fysiotherapeut dit nooit heeft gedaan of dat mensen zich afvragen wat het nut en de bedoeling van testen en meten is. Op basis van de groeiende wetenschappelijke kennis en de wens om klachten meer te objectiveren is het binnen de fysiotherapie steeds meer gebruikelijk om vragenlijsten af te nemen of andere metingen te verrichten.

Waarom testen en meten?

Wanneer iemand naar de huisarts gaat kan het zijn dat de huisarts de bloeddruk opneemt. Op basis van deze meting kan de huisarts constateren dat de bloeddruk te hoog is. Vervolgens kan hij een medicijn voorschrijven om de bloeddruk te verlagen en het advies geven om bijvoorbeeld meer te gaan bewegen of om op het gewicht te letten. 

Indien de huisarts vervolgens na verloop van tijd de bloeddruk opnieuw opneemt en ziet dat deze is gedaald tot het juiste niveau kan dit het gevolg zijn van de medicijnen en de opgevolgde adviezen. In ieder geval kan de conclusie worden getrokken dat de bloeddruk in orde is op dat moment.

De laatste jaren wordt bewegen steeds meer gezien als een belangrijk middel om klachten te verminderen of om gezondheidsrisico's te verlagen. In de (para)medische wereld is "exercise is medicine" een term die veel wordt genoemd en het zegt eigenlijk dat bewegen ook een soort "medicijn" is. 

Om terug te grijpen op bovenstaand voorbeeld is het dus belangrijk om te weten wat er precies aan de hand is met een persoon. Door te meten ben je beter in staat om een gerichte behandeling te geven bij mensen en om het eventuele resultaat vast te stellen. Wanneer er geen goede resultaten worden gemeten kan er voor worden gekozen om de behandeling bij te stellen of om iemand terug te sturen naar een huisarts of medisch specialist.

Tesen en meten bij een fysiotherapeut wordt gedaan om de volgende redenen:

  • De ernst van de aandoening vaststellen
  • Geven van een prognose 
  • Effectiviteit van de behandeling vaststellen 

Niet alle meetinstrumenten die een fysiotherapeut gebruikt heeft dezelfde eigenschappen. Vanwege deze reden kan het nodig zijn om verschillende testen en metingen te doen voordat aan de behandeling kan worden begonnen. Het spreekt voor zich dat metingen alleen worden gedaan, indien dit nut heeft voor de behandeling. Uiteraard kan de fysiotherapeut hier uitleg over geven wanneer hij of zij een test, meting of vragenlijst met u wilt doen.

Alle testen en metingen staan in het teken van de behandeling. Zoals in het privacy reglement valt terug te lezen zal fysiotherapiepraktijk Kocks en Bentem nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, gegevens uit uw dossier delen. Dit geldt ook voor familie, huisartsen en zorgverzekeraars.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met onze fysiotherapiepraktijk.