Intake en onderzoek

Na verwijzing door uw huisarts of de screening in geval van directe toegankelijkheid fysiotherapie zal uw fysiotherapeut met u een vraaggesprek houden (anamnese). Tijdens dit vraaggesprek is het de bedoeling dat de fysiotherapeut meer inzicht krijgt in de onder andere de volgende punten:

  • het ontstaan en het verloop van uw specifieke klachten
  • de momenten waarop u de klachten heeft
  • de manier waarop de klachten u belemmeren tijdens uw dagelijkse activiteiten
  • uw medische voorgeschiedenis
  • medicijngebruik
  • uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling

Deze gegevens zijn belangrijk om uiteindelijk een keuze te maken voor een specifieke behandelmethode en om eventuele behandelingen uit te sluiten. 

Nadat uw fysiotherapeut met u het vraaggesprek heeft gevoerd zal hij een bewegingsonderzoek en een aantal metingen bij u uitvoeren. 

Op basis van de bevindingen uit het vraaggesprek, het bewegingsonderzoek en uw specifieke hulpvraag zal er in samenspraak met u een zorgplan worden opgesteld.