Eenmalig consult

Het is mogelijk dat u een verwijzing krijgt van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist voor eenmalig consult bij fysiotherapie Kocks en Bentem. De verwijzend arts heeft hierbij een gerichte vraag aan de fysiotherapeut en zal deze ook op de verwijzing aangeven. 

Aan het eind van het eenmalige consult zal de fysiotherapeut een verslag uitbrengen richting de arts met daarin zijn of haar bevindingen en een advies. Dit advies kan een behandelvoorstel zijn binnen fysiotherapiepraktijk Kocks en Bentem, maar dit is zeker niet altijd het geval. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er wordt geadviseerd om naar een medisch specialist of andere therapeut te gaan. Het is ook mogelijk dat het advies is om de klachten even aan te zien en om geen vervolg stappen te ondernemen.

Tijdens een eenmalig consult is het belangrijk dat de fysiotherapeut een goed beeld krijgt van de klachten waarvoor u komt. Centraal staat de vraag van de arts die u verwezen heeft en tijdens het consult wordt geprobeerd om antwoord te geven op deze vraag. Aan de hand van een vraaggesprek, een bewegingsonderzoek, testen en metingen wordt gekeken of deze vraag te beantwoorden is.

Aan het eind van het eenmalige consult zal de fysiotherapeut zijn bevindingen met u delen en bespreken. Uiteraard zal u op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de correspondentie naar de verwijzend arts.

Mocht u meer willen weten over een eenmalig consult bij Kocks en Bentem Fysiotherapie in Meppel? Neem dan gerust contact op met onze fysiotherapiepraktijk!